Kapellet 2014

Aggregatbyte i Kapellet 140130–104010  Ett nytt fläktaggregat lyfts upp den 30 januari och installeras via hål i taket på vinden till 2A.
1
Fullmåne 140317–215733  Fullmåne 17 mars över Mälaren och Kapellet.
2
Gårdspartaj 14060512  Gårdspartaj på festplatsen mellan avenbokshäckarna på kvällen denl 5 juni.
3
Kryddväxter och katt  Blommande kryddväxter och sniffande katt den 27 augusti.
4
Kryddväxter och katt
namnlöst 1410034  Höstfärger 3 oktober i numera borttaget vildvin och buskage.
5