Utflykt till Rockelstad slott

2018-07-20
Utflykt 9 oktober 2015 till Rockelstad, ett nationalromantiskt nyrenässansslott vid Rockelstaviken av Båven.
Rockelstad slottsentré 151009
Rockelstad slottsport 151009
Rockelstad slott 151009
1000-åriga asken Ygdrasil 151009
Vårdträdet Ygdrasil 151009
Rockelstad slottsvisning 151009-1 Fredrik von Post visar slottet. Den stora hallen färdigställdes 1903. Den är Ivar Tengboms examensarbete och utgör ett gott exempel på stilen vasarenässans....
Fredrik von Post visar slottet. Den stora hallen färdigställdes 1903. Den är Ivar Tengboms examensarbete och utgör ett gott exempel på stilen vasarenässans.…
Rockelstad slottsvisning 151009-2
Rockelstad slottsmatsal
Rockelstad slottsmatsal
Rockelstad slott hästar 151009