Konsertresa till Uppsala 17 maj 2018

2018-07-20
21 STF-are lyssnade på Griegs pianokonsert (pianosolist Håvard Gims), op 16 samt Beethoven Symfoni nr 3, Eroica. Allt framfört av Uppsala kammarorkester under ledning av Eivind Aadland.