Tidig gulsparv

Gulsparv vid Domprostgränd

Gulsparv vid Domprostgränd nedanför Domkyrkan i Strängnäs

Gulsparven är visserligen en så kallad stannfågel, men så tidigt som den 8 mars har jag inte förut sett en gulsparv inne i Strängnäs. Men där satt den med sin vackra gula dräkt i ett trtäd vid Domprosgränd.

Sågsvanar vid Solö

Sågsvanar vid Solö, öster om Fogdö kyrka

Veckan innan hade jag kunnat fotografera en 30-tal sångsvanar i Strängnäs utkanter, dels norr om Lännasjön, del (tillsammans med grågäss) öster om Fogdö kyrka. Ytterligare ett vårtecken.