Jagade havsörnar

De alltid isfria dammarna vid reningsverket i Strängnäs lockar vintertid många vadare. Men nu är det är isfritt lite varstans är det färre fåglar i vattnet. Vid mitt besök denna söndag fanns det förutom gräsänder några knippor och ett 10-tal viggar.

Knipa som putsar fjädrarna i en av reningsverksdammarna.

Knipa som putsar fjädrarna i en av reningsverksdammarna.

Vigghane, tv, och kniphona. Det gula bandet på näbben sitter kvar under hela häcktiden.

Vigghona i en av reningsverksdammarna,  följd av tre vigghanar.

Vigghona i en av reningsverksdammarna, följd av tre vigghanar.

Plöltsligt gav sig alla viggarna i väg – i riktning mot större öppna vatten i Mälaren.

Plöltsligt gav sig alla viggarna i väg – i riktning mot större öppna vatten i Mälaren.

Gjorde senare på eftermiddagen en snabbvisit till Hässelbyholms brygga utanför Strängnäs för att se havörnar. Ett 10-tal fanns i luften inom synhåll, men bara ett par tillräckligt nära för att fotografera med mitt 400 mm-objektiv. Det var överhuvdtaget gott om vingar i luften, för kråkor, trutar och fiskmåsar gjorde allt för att störa havsörnarna:

Trutar och måsar gjorde levt surt för havsörnarna.

Trutar och måsar gjorde levt surt för havsörnarna.

Den här havsörnen kom åtminstone tillräckligt nära att bli "fotograferar.

Den här havsörnen kom åtminstone tillräckligt nära att bli ”fotograferad.

En storskrake ilade fram tätt över vattneytan, obekymrad om rovfåglarna  i luften ovanför.

En storskrake ilade fram tätt över vattneytan, obekymrad om rovfåglarna i luften ovanför.