Hornborgasjön

Mina fotografier

Ett besök vid Hornborgasjön 11–12 april 2015. Antalet tranor varierande från cirka 15000 till 12000. Ingen massuppvisniong i dans men många indivuduella skutt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

peter@hennix.eu